top of page

PASIŪLYMAS NAUJIESIEMS METAMS 🔥🔥🔥

Updated: Dec 30, 2022

Susirinkime kartu padėkoti už 2022 m. ir melstis už ateinančius 2023 metus.

Viešpats yra nuostabus, net kai einame per tamsiausius slėnius, Jis yra šalia. Tad šlovinkime Jį, džiaukimės Juo!

RENKAMĖS GRUODŽIO 31 d. 21.00 val. į Pakutuvėnų bažnyčia, kartu šlovinti.

22.00 val. adoracija;

23.00 val. šv. Mišios.
565 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page