top of page

DŽIAUGDAMIESI SEMSITĖS VANDENS IŠ IŠGANINGŲJŲ VERSMIŲ

Sveiki atvykę į Pakutuvėnų puslapį!

Esame krikščionių katalikų parapija, kaip bendruomenė vienijama eucharistinio stalo, pašaukta Jėzuje Kristuje pažinti

Viešpatį Dievą  ir liudyti Jį pasauliui.

Organizuojame įvairius krikščioniškus renginius, Dievo Žodį skelbiame internetu, priimame visus, kuriems reikalinga dvasinė pagalba. 

PAREMKITE MŪSŲ MISIJĄ

PARAPIJA GYVENA IR VEIKIA IŠ JŪSŲ SURINKTŲ AUKŲ. KIEKVIENAS AUKOTOJAS TAMPA MŪSŲ MISIJOS DALIMI

bottom of page