top of page

DŽIAUGDAMIESI SEMSITĖS VANDENS IŠ IŠGANINGŲJŲ VERSMIŲ

Sveiki atvykę į Pakutuvėnų puslapį!

Esame krikščionių katalikų parapija, kaip bendruomenė vienijama eucharistinio stalo, pašaukta Jėzuje Kristuje pažinti

Viešpatį Dievą  ir liudyti Jį pasauliui.

Organizuojame įvairius krikščioniškus renginius, Dievo Žodį skelbiame internetu, priimame visus, kuriems reikalinga dvasinė pagalba. 

Kviečiame!

 1943 metų rugsėjo 26 dieną vyskupas Vincentas Borisevičius pašventino Pakutuvėnų bažnyčią jai suteikdamas Šv. Antano Paduviečio vardą

 
2023 m. rugsėjo 24 d. (sekmadienį) kviečiame kartu padėkoti Dievui už Pakutuvėnus ir 80 metų čia vykstančius Jo darbus 

PAREMKITE MŪSŲ MISIJĄ

PARAPIJA GYVENA IR VEIKIA IŠ JŪSŲ SURINKTŲ AUKŲ. KIEKVIENAS AUKOTOJAS TAMPA MŪSŲ MISIJOS DALIMI

bottom of page