top of page

Veiklos Pakutuvėnuose

Pakutuvėnuose visados stengiamės skelbti Dievo žodį. Organizuojame renginius – vietinius ir tarptautinius, vasaros stovyklas, jaunimo susibūrimus, transliuojame šv. Mišias bei maldos vakarus. Priimame žmones asmeniniams pokalbiams.

Mums labai svarbu, kad Dievo žodis pasiektų kuo daugiau žmonių.

Visados laukiame savanorių, kurie jungtųsi į mūsų komandą.

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“ Mt 16, 15–18

Veiklos

PAMALDOS

Šv. Mišios vyksta Sekmadieniais 12.00 val. 

Visus kviečiame dalyvauti kartu gyvai, o po šv. Mišių pasilikti bendrystei.

Tuos, kas negali atvykti, kviečiame jungtis į tiesioginę transliaciją per mūsų YouTube kanalą: https://www.youtube.com/channel/UCknSz9lmQNF4EsMsox0-exA

KATECHEZĖS

Šiuo metu vaikai ir suaugę ruošiami Sutvirtinimo ir Pirmosios komunijos sakramentams.


SAKRAMENTŲ TEIKIMAS

Pakutuvėnuose teikiami  Eucharistijos, Atgailos, Santuokos, Krikšto, Ligonių patepimo sakramentai.


DVASINĖS KONSULTACIJOS

Priimame žmones, kuriems reikia dvasinės konsultacijos, ar gyvenimo išpažinties.


MALDOS VAKARAI

Nuolatos organizuojame įvairias maldos akcijas.


MEDIJOS

Stengiamės pasiekti žmones ne tik gyvai, bet ir internetu.


STOVYKLOS

Kiekvieną vasarą organizuojame stovyklas.


KONFERENCIJOS

Organizuojame įvairias konferencijas su teologais bei kalbėtojais iš viso pasaulio.


EVANGELIZACINĖS IŠVYKOS

Vykstame į evangelizacines išvykas Lieuvoje ir užsienyje.


JAUNIMO SUSITIKIMAI

Organizuojame jaunimo susitikimus, stovyklas, žygius.


VAIKŲ TARNYSTĖS

Du kartus per mėnesį Pakutuvėnuose rengiami užsiėmimai vaikams iš socialiai pažeidžiamų šeimų.


INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

Pagal išgales vystome infrastruktūrą, kad kiekvienas atvykęs čia jaustųsi patogiai.

bottom of page