top of page
175284305_10158798818327771_4798425187529526405_n.jpeg

Pakutuvėnų vienuolyno ir „Susitaikinimo sodybos“ istorija prasidėjo neilgai trukus po mažesniųjų brolių sugrįžimo iš pogrindžio. Dar 1991 m. br. Gediminas Numgaudis OFM pasiūlė, kad Pakutuvėnuose galėtų būti brolių noviciato vieta.

1991 metų birželio 14 dieną pirmieji brolių pranciškonų naujokai nuvyko į Pakutuvėnus rekolekcijoms.

1995 metais, gavus Telšių vyskupo J. E. Antano Vaičiaus palaiminimą, Pakutuvėnų parapijos klebono pareigas iš Plungės klebono perėmė br. Gediminas Numgaudis OFM. Tais pačiais metais Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba 50-čiai metų išsinuomojo 50 ha žemės aplinkui Šv. Antano Paduviečio bažnyčią Pakutuvėnuose ir ėmė kurti „Susitaikinimo sodybą“, kad suteiktų žmonėms galimybę pabūti vienumoje, per bendrą darbą, maldą ir poilsį atstatyti santykius su savimi, Dievu ir aplinkiniais.

Vasaromis Pakutuvėnuose pradėtos rengti įvairios stovyklos. Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba jau daugybę metų organizuoja stovyklas šeimoms, jaunimui, šlovintojams, Pranciškaus draugams. Į šias stovyklas susirenka šimtai dalyvių iš visos Lietuvos. Nuo 1995 metų organizuojamos šeimų stovyklos buvo pirmasis tokio pobūdžio bandymas Lietuvoje ir turėjo didelę įtaką Lietuvos šeimų dvasiniam prabudimui.

2007 m. Pakutuvėnų infrastruktūrai vystyti, bendruomenės bei stovyklų reikalams palaikyti įkurta VšĮ „Susitaikinimo sodyba“, kurią įsteigė brolių pranciškonų vienuolynas, Plungės savivaldybė ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.

Sąskaita:

Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynas

Kodas: 300098499

Atsiskaitomoji sąskaita: LT087044060005107004

AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Adresas:

Minijos g. 22, Pakutuvėnų k.,

LT-90390 Plungės r. 

bottom of page