top of page
214900173_1172779079815913_6310586547140231255_n.jpg

KRIKŠTAS

,,Tad ko lauki? Kelkis, pasikrikštyk ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis Viešpaties vardo!“

Apd 22, 16

Šventasis Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Dvasioje, vartai į kitus sakramentus. Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsijungiame į Bažnyčią kaip jos pasiuntinybės dalyviai… (Plg. Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1213)

Krikštas — tai viso krikščioniškojo gyvenimo pagrindas, gyvenimo su Jėzumi Kristumi pradžia, blogio ir nuodėmės išsižadėjimas, įvedimas į Bažnyčios bendruomenę. Krikštas nėra magija, kurios dėka jūsų vaikas bus sveikas ir laimingas. Krikštatėviai, tėvai, visa šeima ir bendruomenė savo krikščionišku pavyzdžiu, malda, dėmesiu turi pagelbėti, kad per Krikštą gautos dovanos išsiskleistų, duotų vaisių ir žmogus iš tiesų taptų laimingu.
Gyvenimas kaip ir krikštas yra neatšaukiama dovana iš Dievo rankų. Krikštas palieka neišdildomą žymę žmogaus gyvenime ir niekas iš jo jau nebeatims Dievo vaiko vardo.

KRIKŠTAS PAKUTUVĖNŲ BAŽNYČIOJE

Kriškto sakramentas vaikams teikiamas sekmadieniais, šv. Mišių metu.

Norėdami susitarti dėl Krikšto, skambinkite

kun. Gediminui Numgaudžiui OFM, tel.: +370 698 35096

131600656_790284465162444_5852043542333939946_n.jpg
131619939_689415261934485_4749838245293966043_n.jpg
131435931_409833360169617_5385560574779772011_n.jpg
1200px-2-Pakutuvėnų_bažnyčia.jpeg
bottom of page