top of page

SUSITAIKINIMAS

,,Kristaus vardu maldaujame: susitaikykite su Dievu.“

2 Kor 5, 20

Atgaila ar Sutaikinimu vadinamas Bažnyčios sakramentas, kuriuo atleidžiamos po Krikšto padarytos nuodėmės. Priimdami šį sakramentą nuolat atsiliepiame į Viešpaties kvietimą: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“.
Kas nusideda, pažeidžia Dievo garbę ir Jo meilę, savo paties, kaip Dievo vaiku būti pašaukto žmogaus, kilnumą. Taip pat sužeidžiama Bažnyčios dvasinė gerovė. Bažnyčia moko, kad priimantiems Atgailos sakramentą Dievas gailestingai atleidžia Jam padarytus įžeidimus. Per šį sakramentą atgailaujantys sutaikinami su bažnytine bendruomene, kurią sužalojo nusidėdami. Bažnyčia savo meile, pavyzdžiu ir maldomis padeda atgailaujantiems atsiversti.


Kristus galią atleisti nuodėmes pavedė apaštalams bei jų įpėdiniams. Bažnyčia savo malda, gyvenimu ir veikimu visada išlieka atleidimo ir sutaikinimo ženklas bei įrankis. Kristaus vardu atleisti nuodėmes gali tik išrišimo galią iš bažnytinės valdžios gavę kunigai. Kas nori susitaikinti su Dievu ir su Bažnyčia, turi išpažinti kunigui visas prisimenamas sunkiąsias nuodėmes, kurių dar nėra išpažinęs. Tam iš anksto reikia rūpestingai atlikti sąžinės patikrinimą. Bažnyčia labai pataria išpažinti ir lengvąsias nuodėmes. Asmeninė visų nuodėmių išpažintis, o po jos einantis išrišimas yra vienintelis tinkamas būdas tikintiesiems susitaikinti su Dievu ir su Bažnyčia.

SUSITAIKINIMO SAKRAMENTAS PAKUTUVĖNUOSE

Norintys prieiti išpažinties Pakutuvėnuose, prieš mišias arba po jų, gali prieiti prie tarnaujančio kunigo.

Pakutuvėnuose žmonės turi galimybę prieiti gyvenimo išpažinties. Žmogus, išgyvenantis tokį troškimą, tris dienas gyvena Pakutuvėnuose, meldžiasi, pagal duotas kryptis apmąsto savo nuodėmes. Po trijų dienų atliekama viso gyvenimo išpažintis.

Norėdami prieiti gyvenimo išpažinties, skambinkite kun. Gediminui Numgaudžiui OFM, tel.: +370 698 35096

bottom of page